Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

dispo-Tf Poland Sp. z o.o.
Roman Hilz
ulica Bulwar Gdański 33
PL-70-601 Stettin

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzję w sprawie celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).
W celu uzyskania informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem datenschutz@dispo-tf.de.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Tylko za Twoją wyraźną zgodą możliwe są pewne procesy przetwarzania danych. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie udzielonej zgody. W celu odwołania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodnosć z prawem danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dotyczą dane, masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach prawa ochrony danych jest Landesdatenschutzbeauftragte (pol. krajowy inspektor ochrony danych) w kraju federalnym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienia danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, na siebie lub osobę trzecią. Dastarczenie danych następuje w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, sprostowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach istniejących pryepisów ustawowych masz prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorców oraz celów ich przetwarzania oraz w razie potrzeby do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem opcji kontaktu wymienionych w impressum.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, nasza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie przez linię adresową “https://” przeglądarki i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia Twojego wniosku lub w celu udzielenie odpowiedzi na dalsze pytania. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możliwe jest cofnięcie udzielonej zgody. W przypadku odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodnosć z prawem danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie potrzeby dalszego przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

YouTube

Do integracji i prezentacji treści wideo, nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z YouTube. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Przy wywołaniu strony z wbudowaną wtyczką YouTube zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. YouTube dowiaduje się, do której z naszych stron uzyskałeś dostęp.

Jeśli jesteś zalogowany na konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Wylogowując się z wyprzedzeniem, masz możliwość, aby temu zapobiec.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.
Niektóre pliki cookie są “plikami cookie sesji”. Takie pliki cookie zostaną usunięte samodzielnie po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.
Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby same usuwały pliki cookie po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczoną funkcjonalność na naszej stronie internetowej.
Ustawienie plików cookies, które są niezbędne do wykonywania procesów komunikacji elektronicznej lub świadczenia określonych funkcji (np. koszyka), z których chcesz korzystać, odbywa się na podstawie art. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli inne pliki cookie są ustawione (np. dla funkcji analizy), są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa plików “cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Siedzibą serwera są zwykle Stany Zjednoczone.
Ustawienia plików cookie Google Analytics są oparte na art. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, reklamy.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje to, że Google skróci twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Mogą istnieć wyjątki, w których Google przenosi pełny adres IP na serwer w USA i skraca go tam. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Nie ma scalania adresu IP przesyłanego przez Google Analytics z innymi danymi google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec pobieraniu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Jednak niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być przez to ograniczone. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP, wraz z późniejszym przetwarzaniem przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zastosowane zostanie ustawienie plików cookie opt-out, które uniemożliwia gromadzenie twoich danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej.

Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics


Szczegółowe informacje na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień.

Dane demograficzne Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji “charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Może być używany do tworzenia raportów, które zawierają oświadczenia na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach google, a także z danych osób trzecich odwiedzających. Nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby. Tę funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe dzięki ustawieniom reklam na koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Korzystanie z remarketingu na Facebooku

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu “Niestandardowe grupy odbiorców” firmy Facebook Inc. (“Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach (“reklamy na Facebooku”) odwiedzającym tę stronę w ramach wizyty w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na tej stronie został wdrożony tag remarketingowy Facebooka. Poprzez ten tag zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka podczas odwiedzania strony internetowej. Jest on przesyłany na serwer Facebooka, że odwiedziłeś tę stronę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także na temat twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka poniżej. Możesz też dezaktywować funkcję remarketingu “Grupy niestandardowe” hier tutaj. Aby to zrobić, musisz zalogować się na Facebooku.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.
Przy wybraniu strony z wbudowanymi funkcjami Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Według naszej wiedzy dane osobowe nie będą przy tej funkcji przechowywane. Adresy IP nie są przechowywane, jak również zachowanie użutkownika nie jest oceniane.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Twitter

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 
Podczas korzystania z Twittera i funkcji “Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe będą połączone z Twoim kontem na Twitterze i opublikowane w twoim kanale Twitter. Dane są przesyłane na Twitter. Nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, jak również wykorzystania tych danych przez Twitter. Więcej szczegółów w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności możesz zmienić na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Google AdWords i Śledzenie konwersji Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to internetowy program reklamowy. W ramach programu reklamowego online pracujemy nad śledzeniem konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na twoim urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords wygasają po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji użytkowników. Po pliku cookie, Google i my, możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany do naszej strony internetowej.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można identyfikować za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Pliki cookie konwersji tworzą statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci AdWords dowiadują się, ilu użytkowników kliknąło reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jakiemukolwiek użyciu. Należy w tym celu deaktywować plik cookie konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. W związku z tym dane nie zostaną włączone do statystyk śledzenia konwersji.

Przechowywanie “plików cookie konwersji” opiera się na art. f RODO. Jako operatorzy stron internetowych mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i reklamy.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczoną funkcjonalność na naszej stronie internetowej.

Źródło Konfigurator prywatności mein-datenschutzbeauftragter.de


Ihr direkter Kontakt zu uns* Pola obowiązkowe* Pola obowiązkowe