Aplikacja

Jesteś zainteresowany szkoleniem zawodowym lub podniesieniem kwalifikacji w dispo-Tf Poland Sp. z o.o.?

Więc aplikuj teraz!

Proces złożenia wniosku

1. Prosimy o przesłanie wniosku aplikacyjnego wraz ze świadectwami, licencjami i dyplomami (już przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone za zgodność z oryginałem) na adres mailowy info@poland.dispotf.de

2. Wniosek zostanie rozpatrzony przez naszych pracowników.

3. Następnie wyślemy Ci zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w Berlinie.
4. Tutaj odbędą się również badanie medyczne, które mają na celu sprawdzanie sprawności fizycznej oraz dokonanie diagnozy zdolności do wykonywania zawodu.

5. Następnie podpiszemy w Berlinie umowę o szkolenie zawodowe oraz umowę o pracę.

6. Następnym krokiem jest to składanie Pana/Pani dokumentów i wniosku na szkolenie do władz państwowych.

7. Za pomocą Naszej firmy sporządzamy:

– Wniosek o wizę.
– Ubezpieczenie zdrowotne.
– Ubezpieczenie społeczne.

8. Rozpoczęcie szkolenia.

Za pomocą E-Mail:

info@poland.dispotf.de

lub bezpośrednio przez nasz formularz zgłoszeniowy:* Pola obowiązkowe