Impressum

IMPRESSUM

 

Siedziba firmy
dispo-Tf Poland Sp. z o.o.
ulica Bulwar Gdański 33

PL-70-601 Stettin

Telefon: +48 882 044 767
Email: r.hilz@dispo-tf.de
strona internetowa: poland.dispotf.de

Godziny otwarcia
Mo – Fr: 8:00 Uhr – 15:00 Uhr

Prezes zarządu
Roman Hilz
Odpowiedzialny za treść zgodnie z TDG oraz MDStV

Sąd prowadzący rejestr

Amtsgericht Berlin HRB 154127 B
Umsatzsteuer-ID: beantragt

Wskazówki dotyczące odpowiedzialności

Powyższe określenie “pracownik” obejmuje pracowników płci męskiej i żeńskiej.

Treść
dispo-Tf Poland Sp. z o.o. (zwane dalej “autorem”) nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych jej informacji. Roszczenia wobec autora, które odnoszą się do szkody materialnej lub niematerialnej spowodowane przez wykorzystanie lub nieużycie dostarczonych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem że nie ma możliwej do wykazania umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich (“hiperłącza”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, autor ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy zna treść i ma techniczne możliwości, aby zapobiec używaniu nielegalnych treści. Autor niniejszym oświadcza, że w momencie ustawiania linków na stronach, które mają być połączone, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły projekt, treść lub autorstwo powiązanych stron. W związku z powyższym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści powiązanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku.
Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odniesień ustawionych we własnej ofercie internetowej, a także do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub nieużywania takich informacji, dostawca strony, do której skierowano się, ponosi wyłączną odpowiedzialność, a nie ten, który jedynie wskazuje na odpowiednią publikację za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo etykietowania
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty tworzone przez siebie lub korzystać z niewymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znakach towarowych nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie własnością autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

Dane źródłowe użytych obrazów:
Wszystkie wykorzystywane obrazy pochodzą z portali stock.adobe.com, fotolia.de, pixabay.com, unsplash.com, nest5media GmbH oraz Sven Naether (lokomotiv_ost), Dominic Kral (trainspotting_oberpfalz), Adam Kupniewski (vectronx4ec).

Skuteczność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy uznać za część www.dispo-tf.de. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu przestały być lub nie są w pełni zgodne z obowiązującą sytuacją prawną, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ważności.

Witryna internetowa (koncepcja, układ i realizacja)

nest5media GmbH

 

Ihr direkter Kontakt zu uns* Pola obowiązkowe* Pola obowiązkowe